Loppemarked

Nes skolekorps arrangerer to loppemarkeder pr. år, hvorav ett på våren i april/mai, og ett på høsten midt i september. De arrangeres på Runnihallen på Årnes. Disse loppemarkedene er en av grunnpillarene for finansieringen av driften til korpset.

Vi er veldig takknemlig for alle som tar kontakt med oss for å levere lopper. Vi har liten lagerkapasitet, men kan ta i mot en begrenset mengde lopper i periodene mellom loppemarkedene. Hovedmengden av lopper tar vi imot de siste tirsdagene forut for loppemarkedet på lageret vårt på Kulmoen, i Blakervegen 1.

Vi pleier å annonsere i lokalpressen angående behov for lopper. Her er det også oppgitt et tlf.nr. som man kan ringe for å avtale eventuell henting. Har du noen lopper som du ønsker å gi til skolekorpset, så ta kontakt.

Det arrangeres loppemarked igjen 26.-28. april 2024

Ved behov for henting eller andre spørsmål:

Tlf. 917 44 545 etter klokka 16 eller send en mail til loppemarked@nes-skolekorps.no

Søk
Driftes av Styreportalen AS