Styret i korpset

Styret (2023/2024)

Leder:
 • Linn Gjellesvik Andresen
  Mail: leder@nes-skolekorps.no
  Telefon: 922 64 764

Korpsledere
 • Henriette Skillebekk Kristiansen 
 • Mona Svane
 • Linda Engebråten
 • Ole Kaldal-Key
 • Rebbecca Kaldal-Key

Materialforvalter:
 • Even Skillebekk Kristiansen

Kasserer:
 • Øyvind Wang

Sekretær:
 • Cecilie Guntvedt

Styremedlem og leder av økonomikomiteen:
 • Kjersti Ekman

Styremedlem og leder av arrangement- /turkomiteen:
 • Tone Sundvoll Scharning

Varamedlemmer:
 • Brita Tommelstad
 • Cecilie Ihli Waldo


Økonomikomite:
Leder:
 • Kjersti Ekman

Medlemmer
 • Rune Tommelstad
 • Håkon Rønningen
 • Thomas Haugen
 • Maria Aandal


Arrangements- og turkomite:
Leder:
 • Tone Sundvoll Scharning

Medlemmer:
 • Cecilie Ihli Waldo
 • Jurate Budreikaite Pukiene
 • Heidi Ertsås Skinlo
 • Kinga Gawron
Søk
Driftes av Styreportalen AS